روشهای افزایش کاریزما
 

بیوگرافی

تحصیلات و سوابق :

 • دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
 • دکتری پزشکی
 • روانپزشک ( با گرایش تحلیل رفتار متقابل )
 • سابقه ۱۵ سال طبابت فردی و گروه درمانی
 • تدریس دوره های تحلیل رفتار متقابل برای گروه ها و سازمانها
 • تدریس دوره های آموزشی بازاریابی – تبلیغات
 • عضو پیوسته انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
 • مشاوره در حوزه روانشناسی فیلم / تئاتر
 • برگزاری دوره های تحلیل روانشناختی فیلم / تئاتر
 • دوره مدیریت اجرایی ( معادل فوق لیسانس ) سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ( دانشگاه پیام نور )
 • موسس و مدیر مسئول کانون تبلیغاتی نور ( ۱۳۷۶ تا کنون )
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
 • مسئول واحد آژانسها و شرکتهای تبلیغاتی انجمن صنفی
 • برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی بازاریابی
 • برگزاری دوره های روانشناسی
 • برگزاری کارگاههای روانشناسی
 • ابداع کننده طرح برند ملی در حوزه رفتار


تالیفات

 • کتاب سازمان و مدیریت عمومی ( دانشنامه پیام همشهری )
 • کتاب مشتری مداری ( دانشنامه پیام همشهری )
 • کتاب تاریخچه و علل موفقیت ( دانشنامه پیام همشهری )
 • کتاب اصول بازاریابی ( دانشنامه پیام همشهری )
 • کتاب آمیخته های بازاریابی در آگهی مطبوعاتی ( دانشنامه پیام همشهری )