روشهای افزایش کاریزما
 

از چاله به چاه افتادن

حکایت از چاله به چاه افتادن را هنگامی به کار می برند که فردی برای رهایی از رنج و دردسر بزرگی خود را به دردسر بزرگتری مبتلا می سازد. چه بسیارند افرادی که در قسمتی از زندگانی خود به علتی دچار می شوند و برای رفع آن علت با نادانی و یا شتاب زدگی دست به اقدامات نا صحیحی می زنند که همین اقدامات سبب تشدید علت شده و یا وضعیت را بدتر از سابق می نماید و در نتیجه نه تنها مشکل اولیه برطرف نشده بلکه مشکلات عدیده و جدیدی حادث می گردند به کرات دیده شده که این مشکلات ثانویه تا آخر عمر با فرد باقی می ماند این موضوع تنها یک موضوع فردی نبوده و گاهاً گریبانگیر سازمانها و شرکتها و حتی دولتها نیز می شود. در تاریخ سیاست جهان بارها مشاهده شده که دولتها یا افراد سیاستمدار برای رهایی از یک چالش سخت و به امید گذر از آن دست به اقداماتی که به نظرشان صحیح می آمده زده اند ولی نتیجه ای خلاف انتظارشان حاصل گردیده است و به اصطلاح از چاله به چاه افتاده اند. عقل سلیم حکم می کند که توسط برخورد علمی و آکادمیک با موضوعات و استفاده از نظرات کارشناسی خطر تصمیم گیری های عجولانه و ناصحیح را به حداقل رسانده و از تهدیدها و مخاطرات به مثابه فرصت استفاده نماییم تا دچار بحران و پشیمانی نشویم.

سالیان سال است که توزیع ناصحیح یارانه ها سایه شوم خود را بر اقتصاد ما انداخته و نه تنها جلوی توزیع عادلانه ثروت و امکانات را در جامعه گرفته است، بلکه با به هدر دادن منابع مانع انجام اقدامات زیربنایی گردیده است.اکنون که به همت مجلس محترم شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب رسیده و دولت و سایر نهادها نیز همه مساعی خود را بر اجرای کامل این قانون صرف نموده اند، به همگی دست اندرکاران اجرایی کشور توصیه می کنیم که در هنگام تعریف روشهای اجرایی و عملیاتی با بهره برداری از نظرات کارشناسی و برخوردی علمی و آکادمیک قبل از ایجاد عوارض احتمالی اجرای این قانون برای آن راهکارهایی اندیشیده شود.این موضوع در بخش سلامت از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد، زیرا که هر گونه عوارض تحمیلی و بد عملکردی می تواند لطمات جبران ناپذیری بر بدنه سلامت جامعه وارد نماید.سازمان نظام پزشکی نیز بعنوان بزرگترین و تخصصی ترین نهاد کشور همچون همیشه با اندیشیدن به سلامت جامعه و موضع گیری های کارشناسی آماده ورود به صحنه و ارائه راهکار می باشد. مبادا که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با بی توجهی و موضع گیری های عجولانه و بدون در نظر گرفتن مصالح از چاله به چاه بیافتیم.