روشهای افزایش کاریزما
 

شمشیر دودم

شمشیر دودم در گذشته به شمشیری اتلاق می شد که دولبه آن تیز و برنده بوده و به جنگاور این اجازه را می داد که در هنگام نبرد هجوم دشمن را از همه جوانب کنترل نموده و به ایشان ضربات کاری وارد آورد. معمولاً کسانی می توانستند از شمشیر دودم استفاده نمایند که دارای قابلیتهای فراوانی از قبیل قدرت بدنی، قدرت مانور و هوش سرشار باشند در غیر این صورت کاربر سلاح با کوچکترین اشتباه خود را زخمی می نمود، این اصطلاح در دوران جدید به مواردی و موضوعاتی اتلاق می گردد که در ضمن مفید و ارزشمند بودن در صورتیکه کاربر آن قابلیت های کمی داشته باشد و یا به همه موارد و جزئیات توجه لازم مبذول ننماید می تواند خطرات و ناکامی هایی به مراتب بیشتر از فواید خود ایجاد نماید.
هدفمند سازی یارانه ها از این گونه موارد می باشد. در صورتیکه با برنامه ریزی و نظارت و کنترل دقیق و پیش بینی های کارشناسانه اعمال گردد فواید و بهره های بسیاری در کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد می نماید و در غیر این صورت می تواند سببب ساز مشکلات بسیاری در کشور گردد و از آنجا که یکی از مهم ترین و حساس ترین حوزه ها در کشور نظام سلامت می باشد و هر گونه دستکاری غیر کارشناسانه می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیر در حوزه سلامت ایجاد نماید. توصیه اکید به دولت خدمتگذار و تصمیم گیرندگان و مجریان اقتصادی کشور این است که ضمن بررسی های کارشناسانه و اخذ نظرات متخصصین امر جانب احتیاط را کاملاً نگاه دارند. حوزه سلامت از دو بخش عمده دولتی و خصوصی تشکیل گردیده است که بعنوان مکمل یکدیگر به خدمت رسانی به مردم عزیز کشور می پردازند در حال حاضر ۸۰% خدمات بستری توسط حوزه دولتی و ۸۰% خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی اعمال می گردد و این بدان مفهوم است که نظام سلامت بر روی ۲ پایه فوق به یک اندازه تکیه دارد و آسیب به هر یک از این دو پایه می تواند کل نظام سلامت را خدشه دار نماید. موضوع هدفمندی یارانه ها بطور مستقیم بر اقتصاد درمان در هر دو بخش اثر گذار می باشد ولی تاثیرات آن در هر بخش به گونه دیگری خواهد بود بنابراین برخورد اجرایی در حوزه بخش خصوصی می بایست متفاوت با بخش دولتی باشد.پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بعنوان ارگان تخصصی صنفی و آگاه به زیرو بم نظام سلامت به دولت محترم این است که ضمن برخورد واقع بینانه با موضوع بسیار مهم سلامت از ظرفیت ها و اقتدار این سازمان استفاده نماید و به این موضوع که دفاع از حقوق بیماران و نیازمندان به خدمات سلامت و درمان وظیفه خطیری است که تنها با استفاده از همکاری متخصصان و کارشناسان حرفه ای قابل انجام می باشد توجه کافی مبذول نماید.لذا بار دیگر توجه تصمیم گیرندگان و مجریان قانون و مصوبات را در سراسر کشور به این نکته جلب می نماییم که مبادا با بی توجهی به ظرفیت های بخش تخصصی و تصمیم گیری ها و اقدامات شتابزده بجای توسعه بهداشت و سلامت جامعه سبب سر درگمی و تخریب نظام ارزشمند سلامت شویم و در انجام هدفمند سازی یارانه ها این شمشیر دودم را به فرق خودمان و نظام سلامت کشور فرود آوریم.