روشهای افزایش کاریزما
 

تمرینات فن بیان

 • سپر جلوی ماشین عقبی خورد به سپر عقب ماشین جلویی
 • جام جم جاجرود چهارصد و چهل و چهار تومن چاره چاه چمن جیم بده تو انجمن

 • چل استاد چوب تیرچه تراش سبز شور اون ور جوبند

 • دختر خرما تو دخل و خرج خیط کاشته بود

 • لر رلی تا رل لری تا

 • کارل کارارو رله کرد

 • سمسار سیاستمدار تو سمساری اش پوست سوسمار سیاه سیسیلی داشت

 • امشب شب سه شنبه است فردا شب هم سه شنبه است این سه سه شب و اون سه سه شب هر سه سه شب سه شنبه است

 • آبلیمو آب آب لیمو آب آلبالو

 • این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

 • دوست من دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشه تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی

 • ق – ک- ک- آ  – قیامت قامت وقامت، قیامت قیامت می کند آن قد و قامت موذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت

 • داشتم می رفتم برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم، اومدم دیدم رفت گرفت نشست گفتم بزار برم بپرسم ببینم میاد،نمیاد، دیدم میگه نمی خوام بیام گفت می خوام برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم، گفتم بزار برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم

 • در این درگه که گه گه که و که که شود ناگه، به امروزت مشو غره ز فردایت نه ای آگه

 • بخشش لازم نیست اعدامش کنید

 • چایی داغه دایی چاقه

 • قوری گل قرمزی قوری گل قرمزی