روشهای افزایش کاریزما
 

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی”آینه های روبرو” عصر امروز ۱۶ بهمن با حضور نگار آذربایجانی کارگردان فیلم، شایسته ایرانی و غزل شاکری بازیگران و دکتر خطیبی مشاور فیلم برگزار شد.