روشهای افزایش کاریزما
 

خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران – همایش برند ملی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام