روشهای افزایش کاریزما
 

رزونامه اعتماد : نمایش «کابوس های خنده دار برای روز و چندتایی هم برای شب»

متنی جذاب با اجرایی متفاوت

 

تفاوت بین آثار هنری مبتذل و عمیق در این است که آثار مبتذل همانگونه که از وجه تسمیه‎شان پیداست همه مفاهیم خود را به سادگی و در همان لحظات اول بذل می‏نمایند و برای مخاطب ناگفته‏ای باقی نمی‎گذارند، بدین علت است که در همان لحظات ابتدایی مواجهه با اینگونه آثار همه پیام و قصه و غرض خالق اثر به مخاطبان انتقال می‏یابد. آثار مبتذل به همان سادگی که درک می‏شوند فراموش نیز می‎گردند و مخاطب دیگر رغبتی به مراجعه مجدد به آنها ندارد.

آثار هنری عمیق اما برای درک شدن نیاز به توجه – تمرکز – گذشت زمان و هوش وافر دارند، اینگونه آثار هر چه عمیق‎تر و ریشه دارتر باشند ورود به ذهن و درکشان سخت‎تر و در عوض ماندگاری و تاثیرشان بیشتر است و می‏توانند در جوامع تاثیرات عمیق‏تر و ماندگارتری از خود بجا گزارند.

نمایش «کابوس‏های خنده‎دار برای روز و چندتایی هم برای شب» از جمله آثار عمیق و جذابی است که این روزها در تماشاخانه ایرانشهر بر روی صحنه نمایش رفته است نمایش سرشار است از حرکات، تصاویر، نور، صدا و جلوه‎های ویژه که برای ساعتی تماشاگران را از فضای ذهنی معمول خود دور می‎سازد و به تفکر وا‎ می‎دارد.

در ابتدای امر تماشاگران در تاریکی مطلق نشسته‏اند و تصویر صورت‎هایی را روی دیواره آهنین مقابل خود مشاهده می‎کنند با دیالوگهایی که کنجکاوی مخاطب را بر می‎انگیزند. پس از لحظه‏ای دیواره به کنار می‎رود و صحنه عجیب و جالب نمایش مقابل تماشاگران گشوده می شود. سپس بازیگران نمایش با لباس‎ها و آرایش ویژه خود وارد می‎شوند و با حرکات غیر معمول مخاطب را به همراه خود به دنیای دیگری می‎کشانند شبیه دنیایی که در کابوس‎ها دیده می‏شوند. پشت هر حرکت و آوا معنی خاصی نهفته است که در ذهن هر تماشاگر بطور خاص درک می‎شود درکی متناسب با شخصیت و تفکرات وی. در پایان نمایش اگر از تماشاگران مفاهیم درک شده‎شان را بپرسی تفاوتی آشکار در پاسخ هایشان مشاهده می‎نمایی و وقتی همه پاسخها را کنار هم بگذاری یک مفهوم واحد درک می‎ شود. این مفهوم که گاهاً تفاوت بین کابوس و واقعیت نامشخص است و دنیا آنگونه که تو می‎بینی و درک می‎کنی تفاوت معنی داری با دنیای دیگران دارد و این تفاوتها در دیدگاه و نگرش است که دنیا را جذاب می‏نماید همانگونه که این تفاوت دیدگاهها نمایش را جذاب و قابل توجه کرده است.