روشهای افزایش کاریزما
 

روزنامه همشهری – درس زندگی در ۳ دقیقه

داستان های کوتاه ۳ دقیقه ای از زندگی روزمره مردم که هر روز از شبکه تهران روی آنتن می رود، مخاطبان بسیار پیدا کرده است. به گزارش همشهری، نمایش داستان هایی از زندگی روزمره در برنامه زندگی در پایان به یک آیه قرآنی مرتبط متبرک می شود. دکتر حسین خطیبی تهیه کننده برنامه درباره ایده تولید آن به همشهری گفت: زندگی ما انسان ها حتی بعد از مرگ پر از داستان هایی است که قهرمان ندارد. ما ایده این داستان ها را از زندگی مردم عادی به دست می آوریم و بعد از تبدیل کردن به فیلمنامه، آیه قرآنی مرتبط آن را هم استخراج می کنیم. به گفته وی، بسیاری از نکته های قرآنی بارها به اشکال گوناگون گفته شده اما داستان های برنامه زندگی علاوه بر اینکه به شیوه نصیحت مستقیم نیست ، قابلیت بارها بازگو شدن و یادآوری کردن را دارد.

خطیبی درباره دلیل پخش چند باره این برنامه های نمایشی کوتاه هم گفت: جمع و جور بودن قصه ها باعث می شود مخاطب از دست نرود و در عین حال پیام را خیلی سریع منتقل کند. حرف خوب اگر به شیوه بد گفته شود، تاثیر ندارد و ما باید دنبال شیوه مطلوب و اثر گذار در بیان مفاهیم خوب باشیم. آیتم های نمایشی قرآنی زندگی در قالب برنامه های ۳ دقیقه ای هر روز از شبکه تهران پخش و بارها تکرار می شود. فیلمنامه این مجموعه را شورای نویسندگان در قالب کار گروهی می نویسند که به آن مدل خلاقیت در زمان می گویند.