روشهای افزایش کاریزما
 

برگزاری نخستین سمینار بین المللی بازاریابی کشورهای اسلامی در تهران

بخش اقتصادی – سمینار بین المللی بازاریابی کشورهای اسلامی زمستان امسال در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما، حسین خطیبی، دبیر کل انجمن بازاریابی با بیان این خبر گفت: ۵۳ کشور اسلامی با مشترکات اعتقادی فراوان می توانند نقش بسزایی در ترویج کالاهای ساخت کشورهای اسلامی داشته باشند.وی افزود: ایجاد مرکز تحقیقات و افکار سنجی، راه اندازی پژوهشکده بازار و بازاریابی، تاسیس بانک مقالات و پژوهشهای بازاریابی، پیگیری ثبت روز ملی بازاریابی در تقویم رسمی کشور و ایجاد اتحادیه بازاریابی کشورهای اسلامی، از جمله اقداماتی است که در سال جاری توسط انجمن بازاریابی انجام خواهد شد.