روشهای افزایش کاریزما
 

نخستین سمینار بین المللی بازاریابی اسلامی در تهران برگزار می شود

نخستین سمینار بین المللی بازاریابی کشورهای اسلامی در نیمه دوم امسال در تهران برگزار می‎شود. به گزارش کار و کارگر، دبیر کل انجمن بازاریابی ایران، با اشاره به رویکردهای کلان این انجمن گفت: توسعه بازاریابی قدم گذاشتن در مسیر عدالت اقتصادی و بازاریابی یعنی حمایت از تولید کننده، یعنی فروش و درآمد بالاتر برای تولید کننده و یعنی احترام به سلایق، عقاید و ایده های مصرف کننده است. انجمن بازاریابی با بررسی فعالیتهای بخش بازاریابی، ارزیابی نتایج حاصله و مقایسه با نتایج مورد نظر سعی دارد به نقاط ضعف و قوت کالا یا خدمات دست یابد و با ارائه راهکار مناسب به منظور رفع نقایص و نارسایی‎ها، فرصت های جدید تولید را مهیا نمایید. وی ادامه داد: اولین سمینار ملی نقش نهادهای اجرایی و قضایی در ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینی، سمینار نقش رسانه ها در توسعه بازاریابی و رقابت (خدمات متقابل رسانه و بازار)، سمینار بازاریابی در فوتبال، سمینار بین المللی بازاریابی اسلامی از جمله سمینارهای علمی – پژوهشی است که تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. خطیبی در ادامه با اشاره به فعالیت های در دست اقدام انجمن بازاریابی به راه اندازی اتحادیه بازاریابی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: ۵۳ کشور اسلامی با مشترکات و عقاید یکسانی که دارند مخصوصاً با توجه به قواعد وقوانین تجارت اسلامی می‎توانند در قالب اتحادیه منسجم قدرت اول بازار باشند. وی در ادامه از تشکیل مرکز تحقیقات و افکار سنجی بازار، تشکیل پژوهشکده بازار و بازاریابی، بانک مقاله، کتاب، پژوهش، پایان نامه با موضوع بازاریابی و یا مفاهیم وابسته، انتشارات الکترونیکی و نشریات کتاب خبر داد. دبیر کل انجمن بازاریابی گفت: طرح مطالعاتی « نامگذاری یک روز در تقویم ملی به نام روز بازاریابی» در دست اجرا است که بعد از تکمیل به ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.