روشهای افزایش کاریزما
 

پارسی نیوز – همایش برند ملی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلطانی فر در اولین سمینار برند ملی : برند ملی باید ریشه در تاریخ و فرهنگ داشته باشد.

//parsinews.ir/news/page/460f6d28986bd7b968061c56d6ce3ec7